Hakkımızda

Yalvaç’ın 8 km. güneybatısında yer alan Hüyüklü Kasabası’nın merkezi yerinde ve bugünkü

iskanın altında yer almaktadır.

Tunç Çağı’nın ilk ve orta safhalarında Yalvaç ve çevresinde yaygın yerleşmelerin olmasına karşın Son Tunç Çağı’nda (M.Ö. 1500-1200) bu bölgede yerleşme yerlerinin sayılarında bir azalma görülmesi dikkat çekicidir. Bu dönem yerleşme yerlerine Yarıkkaya ve Hüyüklü gösterilebilir. Bu belki salgın hastalık ya da doğa şartlarının değişmesi gibi nedenlerle yerleşme yerlerini terk eden insanlar başka yerlere göç etmiş olabilir.

Hüyüklü Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesi Merkez Bucağı sınırları içerisinde yer almaktadır. İçinde yer aldığı Akdeniz Bölgesi Antalya, Mersin, Burdur, Isparta, Hatay, Adana, Kahramanmaraş olmak üzere 7 ili içine alan bir bölgedir. 1953 yılında belediye statüsüne geçmiştir. 1997 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre nüfusu 3468, 2000 yılı tahmin nüfusu ise 3850 olarak tespit edilmiştir. Hüyüklü yerleşmesi Isparta iline 130 Km. Yalvaç ilçesine 7 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Hüyüklü’ nün idari yönden bağlı olduğu Yalvaç ilçesi, Isparta iline bağlı 12 ilçe merkezi ( Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Yalvaç, Yenişarbademli ) arasında nüfus büyüklüğü bakımından ( toplam nüfus ve kentsel nüfus ) 1. sırada yer almaktadır.

Yerleşim düz bir alanda kurulmuştur. Kasabanın doğusu engebeli bir yapıya sahip iken diğer alanlar düzdür. Kasabanın yükseltileri 1020 ile 1100m arasında değişmektedir. Yerleşik alan ve tarım kullanımlı alanlar ise 1020 ile 1040 arası yükseltilerde yer almaktadır. Orta eğimli tepeler ve düzlüklerden oluşmuş arazide yapılaşmanın yoğun olduğu alanlar % 0-10 eğim arasındadır. Kasabada tespit edilen en yüksek eğim % 27 en düşük eğim ise %1 civarındadır. Kasabanın doğusu eğimli alanlar olup diğer alanlarda yüksek eğimler görülmemektedir.

Hüyüklü kasabası, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ nca 1996 yılı içerisinde yayınlanan ve Bakanlar Kurulu’ nun 18.04.1996 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Haritası’ na göre 1. Derece deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır.

Yalvaç ve Hüyüklü’ de ilk yerleşim izleri yaklaşık 2000-3000 yıl öncesine dayanmaktadır. Hüyüklü yakınlarındaki Bügdüz Mevkii, Karakova Mevkii’ nde eski yerleşim kalıntıları bulunmaktadır. Özellikle Bügdüz Mevkii’ nde eski mezarlar, içme suyu hatları gibi tarihi kalıntılar görülmeye değer niteliktedir.

Hüyüklü Kasabası

Yalvaç’ın 8 km. güneybatısında yer alan Hüyüklü Kasabası’nın merkezi yerinde ve bugünkü

iskanın altında yer almaktadır.

Tunç Çağı’nın ilk ve orta safhalarında Yalvaç ve çevresinde yaygın yerleşmelerin olmasına karşın Son Tunç Çağı’nda (M.Ö. 1500-1200) bu bölgede yerleşme yerlerinin sayılarında bir azalma görülmesi dikkat çekicidir. Bu dönem yerleşme yerlerine Yarıkkaya ve Hüyüklü gösterilebilir. Bu belki salgın hastalık ya da doğa şartlarının değişmesi gibi nedenlerle yerleşme yerlerini terk eden insanlar başka yerlere göç etmiş olabilir.

Hüyüklü Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesi Merkez Bucağı sınırları içerisinde yer almaktadır. İçinde yer aldığı Akdeniz Bölgesi Antalya, Mersin, Burdur, Isparta, Hatay, Adana, Kahramanmaraş olmak üzere 7 ili içine alan bir bölgedir. 1953 yılında belediye statüsüne geçmiştir. 1997 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre nüfusu 3468, 2000 yılı tahmin nüfusu ise 3850 olarak tespit edilmiştir. Hüyüklü yerleşmesi Isparta iline 130 Km. Yalvaç ilçesine 7 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Hüyüklü’ nün idari yönden bağlı olduğu Yalvaç ilçesi, Isparta iline bağlı 12 ilçe merkezi ( Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Yalvaç, Yenişarbademli ) arasında nüfus büyüklüğü bakımından ( toplam nüfus ve kentsel nüfus ) 1. sırada yer almaktadır.

Yerleşim düz bir alanda kurulmuştur. Kasabanın doğusu engebeli bir yapıya sahip iken diğer alanlar düzdür. Kasabanın yükseltileri 1020 ile 1100m arasında değişmektedir. Yerleşik alan ve tarım kullanımlı alanlar ise 1020 ile 1040 arası yükseltilerde yer almaktadır. Orta eğimli tepeler ve düzlüklerden oluşmuş arazide yapılaşmanın yoğun olduğu alanlar % 0-10 eğim arasındadır. Kasabada tespit edilen en yüksek eğim % 27 en düşük eğim ise %1 civarındadır. Kasabanın doğusu eğimli alanlar olup diğer alanlarda yüksek eğimler görülmemektedir.

Hüyüklü kasabası, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ nca 1996 yılı içerisinde yayınlanan ve Bakanlar Kurulu’ nun 18.04.1996 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Haritası’ na göre 1. Derece deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır.

Yalvaç ve Hüyüklü’ de ilk yerleşim izleri yaklaşık 2000-3000 yıl öncesine dayanmaktadır. Hüyüklü yakınlarındaki Bügdüz Mevkii, Karakova Mevkii’ nde eski yerleşim kalıntıları bulunmaktadır. Özellikle Bügdüz Mevkii’ nde eski mezarlar, içme suyu hatları gibi tarihi kalıntılar görülmeye değer niteliktedir.